Kontakt

Hrušovskí pajtáši, o.z.
Hrušov 201
991 42 Hrušov                                                                                                                                                                             

Tel.: 0907/663 554
Tel.: 0905/969 232
Mail: info@hrusovskipajtasi.sk


IČO: 50065904, registračné číslo občianskeho zduženia: VVS/1-900/90-47390, Bankové spojenie: Fio banka a.s., IBAN: SK43 8330 0000 0023 0102 3328


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial